Kosten

Waarom jij pas een huis kunt kopen, als je weet dat je een huis kunt kopen

'Ik wil binnenkort een huis kopen. Hoeveel kunnen we lenen?' Een vraag die jou misschien ook bezighoudt. En als ondernemer is het antwoord hierop niet heel simpel. Omdat het lastiger is om je inkomen te bepalen dan van iemand in loondienst. En ik leg je in dit blog uit waarom.

Hoeveel hypotheek kun je krijgen als ondernemer voor een huis?

Misschien heb jij daar ook wel eens over nagedacht of ben je er mee bezig. Daar ga ik antwoord op geven in dit blog.  

Maar ik heb eerst nog een paar vragen voor jou:

  • Keer jij jezelf maandelijks een vast, marktconform, salaris uit?
  • Maak jij voldoende winst. Dus hou je nog geld over nadat je alles hebt betaald?
  • Staat er genoeg geld op je zakelijke rekening. Heb je een buffer?
  • Kun je alles met gemak betalen?
  • Staat er geld gereserveerd voor de Inkomstenbelasting, of andere zaken, die je moet betalen?

Wanneer jij niet overal volmondig ja op kunt antwoorden. Is de vraag eerder. 'Moet ik nu al wel een hypotheek willen?'

Beetje flauw misschien. Maar een hypotheek voor je huis, moet je kunnen dragen met het inkomen uit jouw bedrijf. En wil je zo'n last aangaan, dan is het fijn om een gezond bedrijf te hebben.

Ook de bank kijkt naar de gezondheid van je bedrijf. Je cijfers moeten laten zien dat je de leninglasten kunt betalen. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid geld dat beschikbaar is in je bedrijf, in privé en hoe je dit besteed.

Hoeveel geld is er beschikbaar voor een lening?

Heel kort door de bocht gaat het erom hoeveel geld er binnenkomt en weer uitgaat. En kun je de hypotheeklasten betalen van wat er overblijft? Niet alleen nu. Maar ook op de lange termijn. Om dat te bepalen wordt er o.a. gekeken naar:

  • De winst en het loon dat de ondernemer zichzelf uitkeert. (voor een ondernemer met een eenmanszaak is het inkomen onderdeel van de winst. Voor de DGA is dit het loon. En soms de winst).  
  • Zijn er leningen in het bedrijf en kan de aflossingsverplichting worden betaald uit de winst?
  • Het Eigen Vermogen van je bedrijf. Hoe is dat opgebouwd, hoe solvabel is je bedrijf, hoe verhoudt het geleende geld zich ten opzichte van het vermogen?  
  • Liquiditeit. Hoeveel geld is er beschikbaar in je bedrijf. Je kunt best winst maken. Maar als je debiteuren nooit betalen, vertaalt zich dat niet in geld.

Vermogen (in privé)doet er minder toe. Tenzij je daar rendement op maakt of het eventueel heel snel kunt vrijspelen. Met vermogen op zich kun je namelijk niets betalen.

Winst, Vermogen & Geld

De winst wordt niet altijd volledig meegenomen als inkomen. Vaak moet er uit die winst nog andere zaken betaald worden. Denk aan Inkomstenbelasting voor de ondernemer, aflossingsverplichting van een zakelijke lening, inkomensvoorzieningen e.d..

Aan de andere kant kun je de winst op papier nog verhogen met de afschrijvingen die in de Winst & Verliesrekening staan. Afschrijvingen zijn kosten die je winst verlagen. Maar het is geen geld dat uit je bedrijf gaat. En geld is het waar de bank om is te doen.

Het hebben van vermogen zorgt er niet direct voor dat je meer kunt lenen. Stel dat je beleggingen hebt of vastgoed in je bezit dat een bepaalde waarde heeft, dan kan de bank daar niet zoveel mee. Het is namelijk geen geld dat direct beschikbaar is. Je kunt er niet je hypotheeklasten mee betalen. Maar wanneer je het vastgoed verhuurt kan er wel gekeken worden naar een deel van de huurinkomsten. Ook hier, het moet een bestendig inkomen (geld) opleveren voor nu en op de lange termijn.

Hoe bestendig is je inkomen als ondernemer?

Zelf kijken wij als ondernemer heel rooskleurig naar ons bedrijf. Daarom zijn we ondernemer. Je gelooft erin dat je altijd wel geld zult verdienen. Links- of rechtsom. De bank zal dat ook geloven, maar zal altijd kijken hoe groot het risico is dat je niet meer kan betalen. Daarnaast hebben zij te maken met regels vanuit de overheid die bepalen hoe en wat je kan lenen. Deze zijn er ook om je te beschermen.

Een inkomen moet daarom bestendig zijn. Je wilt dat de hypotheek lasten nu kunnen worden betaald, maar ook op de lange termijn en bij eventuele tegenslagen. Daarom kijken ze naar hoe lang je je bedrijf al hebt. Dat laat zien of je in staat bent winst te maken met je bedrijf. En hoe ziet de toekomst eruit. Welke branche zit je in. Heb je voorzieningen getroffen voor als je ziek bent, een tegenslag hebt of met pensioen gaat. Iemand in loondienst heeft hierin vaak als snel backup door de wettelijke regelingen. Als ondernemer is er geen backup hiervoor. Wanneer je niets verdiend, geen geld meer hebt, is de enige backup een bijstandsuitkering.

Dus wanneer je een huis wilt kopen check dan vooral deze zaken eens. En stel jezelf de vraag. "Kan ik een huis kopen en is het verstandig om een financiering te nemen?

Wellicht vind je deze artikelen ook interessant

No items found.