Kosten

Wat staat er op een winst- en verliesrekening?

Daar zit je dan. Starend naar je scherm. De boekhouder heeft een mooi online programma voor je uitgezocht om in te werken. "Je kunt elk moment zien hoe je ervoor staat", zegt ie. Voorlopig vraag jij je af waar je nu naar kijkt. Wat zegt het nu eigenlijk allemaal? Waar moet je dan naar kijken?

De winst- en verliesrekening leren begrijpen

De winst- en verliesrekening vertelt in principe het verhaal van jouw bedrijf. Wat is er in de afgelopen periode gebeurd. Het laat zien wat het resultaat is van je activiteiten en waartoe dit uiteindelijk heeft geleid. Winst of verlies. En wanneer je deze leert te begrijpen, snap je ook beter waar de boekhouder het over heeft.

De winst- en verliesrekening van boven naar beneden

De omzet
Een winst- en verliesrekening begint altijd met de omzet. Veel ondernemers denken dat dit geld is dat ze hebben ontvangen. Maar dat is niet altijd zo.
Zodra jij een factuur stuurt, boek je omzet. De omzet die je ziet staan over een bepaalde periode, is het totaalbedrag aan verzonden facturen. Of je wel/niet geld hebt ontvangen doet er niet toe.

De inkoopkosten
Dit zijn kosten die je maakt om je omzet te kunnen draaien. Sterker nog, zonder deze inkoop kun je geen omzet draaien. Denk bijvoorbeeld aan verf voor een schilder, een potje crème voor een schoonheidsspecialiste, schoenen voor een schoenenwinkel. Je moet dus eerst inkopen om vervolgens je product tegen een hogere marge te verkopen.

De brutowinst
Het verschil tussen de verkoop- en inkoopkosten noemen we de brutowinst. Het wordt ook wel brutomarge genoemd. En wat mij betreft is dit je echte omzet. Van deze omzet moet je alle bedrijfskosten betalen. Je wilt hier dan ook op sturen.

De bedrijfskosten
Dit zijn alle kosten die je maakt om je bedrijf te kunnen runnen. Denk aan personeelskosten, huisvesting, marketing, verkoop enz. Op deze kosten wil je kritisch zijn. Ze bepalen uiteindelijk hoeveel winst je overhoudt. Hoe minder, hoe beter.
Als alle kosten zijn vernoemd, zie je soms nog enkele andere dingen staan. Zoals bijzondere baten en/of lasten, rentelasten/ontvangsten. Dit zijn posten die niet zozeer met je bedrijfsvoering te maken hebben, maar waar je wel geld aan uitgeeft. Denk aan de rente die je op je spaarrekening ontvangt. Of een gift die je doet.

Onderaan de winst- en verliesrekening

Het resultaat
Kijk. Hier doen we het uiteindelijk voor! De winst. Waarom die onderaan staat snap ik niet. Want dit is wat mij betreft waar het mee begint. Het is datgeen wat je wilt bereiken toch? 
De winst is de uitkomst van alle activiteiten die jij met je bedrijf hebt uitgevoerd.

Wellicht vind je deze artikelen ook interessant

No items found.